Zapojení zásuvek

Zásuvky se zapojují do elektrické sítě v místnosti nebo budově. Jejich instalace by měla být prováděna vždy odborníkem, aby se zajistilo bezpečné používání a splnění všech předpisů a normativů.

Zásuvka se skládá z krytu, v němž jsou ukryty kontakty pro připojení elektrického vedení a samotná zástrčka, do které se zasouvají zástrčky elektrických zařízení.

K zapojení zásuvky je třeba mít připraveny kabely s pojistkou a jističem, které se připojí ke zásuvce. Kabel s pojistkou se připojuje do terminálu s označením "L" (fáze) a kabel s jističem do terminálu s označením "N" (nulový vodič). Kromě toho je na zásuvce také terminál pro uzemnění, do kterého se připojuje kabel s označením "E" (ochranný vodič).

Je třeba také zvolit správné místo pro instalaci zásuvky a zajistit, aby byla umístěna ve výšce, která je pro osoby dostupná, ale zároveň bezpečná. Zásuvka by neměla být umístěna v blízkosti vody ani v místech, kde by mohla být poškozena nebo namáhána.

Po správném zapojení a instalaci zásuvky je možné do ní zasunout zástrčky elektrických zařízení a používat je. Je vždy důležité dodržovat zásady bezpečnosti při manipulaci s elektrickými zařízeními a dbát na to, aby byly zástrčky zasunuty do správných kontaktů zásuvky.

Nabídka zásuvek Obzor

 

 

  

obr. zdroj: www.zapojenizasuvky.cz