Schéma zapojení a způsob použití domovních vypínačů

Řazení: Značení
DECENTE
Značení 
RETRO
Ovládací
prvek:
Technický
popis:
  Jednoduchý popis
funkce:
  Funkce v místnostech:   Běžné použití  v místnosti:   Prosvětlení - funkce:
Spínač
řazení 1
SPÍNAČ
DSD 01 DSR 01 Jedna
celá klapka
Spínač zapnuto/vypnuto.    Spínač po přepnutí zůstává v dané poloze   Běžně se používá pro ovládání světel v místnostech s jedním vchodem.   Záchod, koupelna, dětský pokoj atd.   Lze použít doutnavku, která  bude signalizovat jen vypnutý stav spotřebiče. POZOR - při signalizaci vypnutého stavu nemusí doutnavka správně fungovat např. při použití některých zdrojů světla jako jsou LED žárovky, úsporné (kompaktní) žárovky atd.
Spínač
řazení 1N
SPÍNAČ
DSD 12 - Jedna
celá klapka
Spínač zapnuto/vypnuto + jeden připojovací kontakt navíc   Spínač po přepnutí zůstává v dané poloze   Běžně se používá pro ovládání světel v místnostech s jedním vchodem.    Záchod, koupelna, dětský pokoj osvětlení půd, signalizace provozního stavu zařízení atd.   Lze použít doutnavku, která  bude signalizovat nejen vypnutý stav spotřebiče, ale i provoz spotřebiče (tato aplikace vyžaduje připojení nulového vodiče). Dále umožňuje trvalé podsvětlení tlačítka. POZOR - při signalizaci vypnutého stavu - bez použití N vodiče - nemusí doutnavka správně fungovat např. při použití některých zdrojů světla jako jsou LED žárovky, úsporné (kompaktní) žárovky atd.
Spínač řazení 1/0 TLAČÍTKO DSD 10 DSR 10 Jedna
celá klapka
Spínač zapnuto vypnuto s vratnou funkcí   Spínač se po zapnutí  vrací do původní polohy   Běžně se používá v domácnostech na krátkodobé spínání obvodů s automatickým vrácením spínače do vypnuté polohy. Společně se spínačem, který se běžně používá pro ovládání světel v místnostech s jedním vchodem.   Zvonek, spínač ventilátoru atd.   Lze použít doutnavku, která  bude signalizovat jen vypnutý stav spotřebiče. POZOR - při signalizaci vypnutého stavu nemusí doutnavka správně fungovat např. při použití některých zdrojů světla jako jsou LED žárovky, úsporné (kompaktní) žárovky atd.
Spínač
řazení 1/0N TLAČÍTKO
DSD 13 - Jedna
celá klapka
Spínač zapnuto vypnuto s vratnou funkcí + jeden připojovací kontakt navíc   Spínač se po zapnutí vrací do původní polohy   Běžně se používá v domácnostech na krátkodobé spínání obvodů s automatickým vrácením spínače do vypnuté polohy   Zvonek, spínač ventilátoru,signalizace provozního stavu zařízení atd.   Lze použít doutnavku, která  bude signalizovat nejen vypnutý stav spotřebiče, ale i provoz spotřebiče (tato aplikace vyžaduje připojení nulového vodiče). Dále umožňuje trvalé podsvětlení tlačítka. POZOR - při signalizaci vypnutého stavu - bez použití N vodiče - nemusí doutnavka správně fungovat např. při použití některých zdrojů světla jako jsou LED žárovky, úsporné (kompaktní) žárovky atd.
Spínač
řazení 2
DSD 02 DSR 02 Jedna
celá klapka
Dva oddělené spínače zapnuto/vypnuto ovládané jedním ovladačem   Spínač v jeden okamžik rozepne (sepne) dva kontakty.   Spínač se používá tam, kde je potřeba bezpečně odpojit dvoupólové elektrické zařízení ( i žárovka je připojena dvěmi póly - fáze a nula). Také je možné tento spínač použít tam, kde je potřeba součastně sepnout dva elektrické obvody.      Jedná se o speciální spínač. Doporučuje se pro osvětlení ve vlhkých prostorech - koupelny, záchody, sklepy. Dále je možné použít pro spínání  stejnosměrných proudů, spínání větších proudových zátěží (kontakty se paralelně)   Lze použít doutnavku, která  bude signalizovat nejen vypnutý stav spotřebiče, ale i provoz spotřebiče (tato aplikace vyžaduje připojení nulového vodiče). Dále umožňuje trvalé podsvětlení tlačítka. POZOR - při signalizaci vypnutého stavu - bez použití N vodiče - nemusí doutnavka správně fungovat např. při použití některých zdrojů světla jako jsou LED žárovky, úsporné (kompaktní) žárovky atd.
Spínač
řazení 5 LUSTROVÝ
DSD 05 DSR 05 Dvě klapky Dva spínače se společným vstupem zapnuto/vypnuto ovládané dvěmi ovladači   Dva nezávislé elektrické spínače s jedním přívodem    Spínač se používá pro ovládání dvou elektrických obvodů - většinou v jedné místnosti.   obývací pokoj, kanceláře   Nelze použít - konstrukce to neumožňuje.
Spínač řazení 6 SCHODIŠŤOVÝ STŘÍDAVÝ  DSD 06 DSR 06 Jedna
celá klapka
Jeden přepínací kontakt   Přepíná el. obvod mezi dvěmi vývody.   Přepínač se používá k ovládání jednoho elektrického obvodu ze dvou míst.   Chodba, kuchyně, schodiště - všude tam, kde jsou dva vstupy do místnosti   Tato instalace není běžná, ale - lze použít doutnavku, která  bude signalizovat jen vypnutý stav spotřebiče. POZOR - při signalizaci vypnutého stavu nemusí doutnavka správně fungovat např. při použití některých zdrojů světla jako jsou LED žárovky, úsporné (kompaktní) žárovky atd.
Spínač řazení 7 KŘÍŽOVÝ DSD 07 DSR 07 Jedna
celá klapka
Kombinovaný přepínací kontakt.       Kombinovaný přepínač řazení č.7 se vždy vkládá mezi dva přepínače řazení č.6.    Chodba, kuchyně, schodiště - všude tam, kde je více vstupů do místnosti   Nelze použít - nebyla by u doutnavky správná funkce
Spínač řazení 6+6 nebo 6+1 STŘÍDAVÝ DVOJITÝ 5A nebo 5B DSD 66 - Dvě klapky Dva přepínací kontakty   Dva spínače řazení 6 v jednom strojku.   Přepínač se používá k ovládání dvou elektrických obvodů, kde je potřeba kombinovat spínače řazení 6 nebo je nutné kombinovat spínač řazení 6 a 1 v jednom místě.   Chodba, kuchyně, schodiště, kombinace výše uvedených místností a vstupů do koupelen, záchodů atd.   Nelze použít - konstrukce to neumožňuje.
Spínač
řazení 1/0+1/0
DSD 11 - Dvě klapky 2 x spínač zapnuto vypnuto s vratnou funkcí   Spínače po zapnutí se vrací do původní polohy.   Běžně se používá v domácnostech na krátkodobé spínání obvodů s automatickým vrácením spínače do vypnuté polohy   Zvonek, spínač ventilátoru, ovládání žaluzií   Nelze použít - konstrukce to neumožňuje.
                         
Spínač
řazení 1/0+1
DSD 14 - Dvě klapky Kombinace spínače
řazení 1/0 a 1
  Jeden spínač se po zapnutí se vrací do původní polohy a druhý spínač po přepnutí zůstává v dané poloze   Běžně se používá v domácnostech na krátkodobé spínání obvodů s automatickým vrácením spínače do vypnuté polohy. Společně se spínačem, který se běžně používá pro ovládání světel v místnostech s jedním vchodem.   Spínač ventilátoru a osvětlení - většinou se jedná o záchody a koupelny.   Nelze použít - konstrukce to neumožňuje.
Spínač sporákový 16A DSD 21 DSR 21 Otočný
doprava o 45°
3 spínací kontakty a dva kontakty N a PE - otočením spínače se sepnou (rozepnou) kontakty   Při otočení doprava dochází k sepnutí 3 kontaktů. Kontakty N a PE slouží jen k propojení vodičů - nespínají se.   Slouží jako 16A spínač pro tří  fázové domovní aplikace.     Varné desky atd.  Nelze používat v dílnách a v prostorech se zvýšeným krytím   Nelze použít - konstrukce to neumožňuje.
 
                         
Spínač žaluziový  DSD 22 DSR 22 Otočný
doprava i doleva 
Dva spínací kontakty - jeden přívod. Jeden kontakt spíná vpravo a druhý vlevo.   Při otočení na libovolnou stranu dochází k sepnutí jednoho kontaktu. Při otočení do 50° se poloha ovladače samočinně vrací do výchozí polohy a při otočení na tkz."doraz" dojde k zajištění polohy ovládacího prvku spínače - ovladač se nevrátí do výchozí polohy.    Slouží hlavně jako ovladač rolet a žaluzií s blokací náhodného sepnutí druhého kontaktu (otočná konstrukce to neumožňuje). Maximální proudová zátěž je do 10A   Rolety, vrata, žaluzie atd.    
Stmívač otočný

DSD 23

DSD 27

- Otočný  Jeden přepínací kontakt. Otočením probíhá regulace jasu. Stlačením ovladače dochází k přepnutí (vypnutí) elektrického obvodu.   Otáčením ovladače dochází k regulaci jasu světelného zdroje - žárovek se žhavým vláknem nebo k regulaci transformátorů se železným jádrem. Stlačením dochází přepnutí elektrického obvodu.     Stmívač slouží k regulaci osvětlení (snižování a zvyšování světelné intenzity) v místnostech. Běžně se používá k samostatné regulaci (stmívání) jednoho elektrického obvodu - podobně jako spínač řazení 1 + stmívací funkce. Stmívač lze použít i v obvodech se spínači řazení 6 a 7.    Obývací pokoje, prodlužuje životnost žárovek - výtahy, atd.    
Dálková signalizace pro hlídače izolačního stavu DSD 78 - Speciální funkce - dlouhý termín dodání. Nutná spolupráce s firmou HAKEL Speciální funkce - nutná spolupráce technika, nebo projektanta   Slouží k interní kontrole funkce modulu HIS 71 a 77 vestavěným tlačítkem TEST, dále pak k externí kontrole pomocí vstupní svorky EXT. TEST.    Externí tlačítko
TEST (ve zkušebním panelu nebo na modulu dálkové signalizace MDS 10 umístěném na zdravotnickém pracovišti).
  Zdravotnictví    
Svorka pro vyrovnání potenciálu - - Není. Dvě svorky pro připojení mobilního zařízení.    Slouží k připojování uzemnění u mobilních elektrických zařízení ve zdravotnictví.   Uzemňovací body v místnostech    Zdravotnictví    

 

 

 

Vysvětlení k domovním spínačům - obecné informace:

 

Spínač

      Elektrický přístroj, který dokáže jen sepnout nebo rozepnout elektrický obvod. Jeden přívod, jeden vývod.

 

Přepínač

      Elektrický přístroj, který dokáže přepínat elektrické obvody. Jeden přívod dva vývody. 
Krytí IP44       Všechny typy klasických domovních spínačů, které mají stanoven nějaký typ řazení, lze dodatečně vybavit krytím IP44. Změna se provádí pomocí:
Těsnění - chrání přístroj proti stékající vodě (nutná demontáž přístroje z elektroinstalace - těsnění se instaluje pod kovový rámeček přístroje). Dodává se společně s rámečkem IP44.
Rámečkem - chrání přístroj proti stékající vodě a zároveň zabraňuje vniknutí vody a těles ze předu přístroje. Dodává se společně s těsněním IP44.
Spojovacím dílem IP44 - chrání proti vodě, která se dostane pod kryt přístroje. Vyrábíme dva spojovací díly. Jeden pro jednotlačítko a druhý pro dvoutlačítko. Dodává se společně s krytem přístroje (jedná se o standardně dodávaný kryt bez IP44).